NOWOŚĆ!!! Ogrzewanie fazowe

Jednym z możliwych do wyboru systemów grzewczych, obok tradycyjnych instalacji c.o. z grzejnikami lub ogrzewania podłogowego, jest system ogrzewania fazowego. Jest to zupełnie nowa technologia ogrzewania ściennego w postaci paneli podtynkowych oraz ściennych, w których zachodzi zjawisko przemiany fazowej. Jest to pierwszy system grzewczy, który nie ogrzewa pomieszczeń uprzednio nagrzaną wodą kotłową a zjawiskiem przemiany fazowej w elementach grzewczych! Jednym z elementów systemu ogrzewania fazowego podtynkowe panele grzewcze. Podgrzana woda przekazuje ciepło do kolektora dolnego panela, nie wypełniając go. Panele same zaczynają grzać poprzez zastosowaniu innowacyjnej technologii przemiany fazowej wewnątrz elementów grzewczych.

Dzięki temu w obiegu hydraulicznym budynku przy ogrzewaniu podtynkowym znajduje się 80% wody mniej, niż w tradycyjnych systemach. Dla przykładuw budynku ok. 150 m2 przy zastosowaniu systemu ogrzewania fazowego krąży około 35 litrów wody o średniej temperaturze 35°C.

Temperatura powierzchni grzejnej paneli jest o kilkadziesiąt stopni niższa niż w grzejnikach konwekcyjnych. Ogrzewanie ścienne powoduje też mniejszą cyrkulację powietrza, a co za tym idzie mniejszą cyrkulację kurzu powodującego u wielu osób reakcje alergiczne. Obniżenie wilgotności ogrzewanej ściany minimalizuje z kolei ryzyko rozwoju pleśni. System całkowicie wysusza mur, wypychając z niego wilgoć i poprawiając energooszczędność budynku. System ogrzewania fazowego jest w pełni kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami i współpracuje z każdym źródłem ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy, olejowy oraz na paliwa stałe).

Grzejniki ścienne zbudowane z paneli cechuje niska bezwładność cieplna. Jednocześnie ogrzewanie ścienne zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło poprzez obniżenie wymaganej temperatury wewnętrznej oraz ograniczenie strat ciepła przez przenikanie.

W przypadku tradycyjnego ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi większość ciepła przekazywana jest do pomieszczenia na drodze konwekcji. Grzejniki ogrzewają przede wszystkim powietrze, natomiast przegrody budowlane (ściany, podłoga, sufity) mają zazwyczaj niższą temperaturę. Dotyczy to przede wszystkim przegród zewnętrznych. Ponieważ człowiek wymienia ciepło zarówno na drodze konwekcji z otaczającym go powietrzem, jak i na drodze promieniowania z przegrodami budowlanymi, na odczucie komfortu cieplnego ma wpływ i temperatura powietrza, i średnia temperatura przegród budowlanych. W pewnym zakresie przyjmuje się, że istnieje równoważność tych temperatur, tzn. niższą temperaturę przegród można skompensować podwyższając odpowiednio temperaturę powietrza. Jednak najlepsze warunki otrzymuje się w przypadku, gdy temperatura przegród nie odbiega zbytnio od temperatury powietrza.

Latem możemy odczuwać komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza wewnętrznego niż zimą. Dzieje się tak, ponieważ latem ściany mają zazwyczaj wyższą temperaturę. Zimą można uzyskać podobną sytuację przy zastosowaniu ogrzewania ściennego. Jeśli ogrzewanie zostanie zainstalowane w ścianach zewnętrznych, wówczas ich temperatura będzie wyższa niż temperatura powietrza. Ogranicza to odczucie chłodu, związanego z zimnymi ścianami, jak również pozwala obniżyć temperaturę powietrza wewnętrznego o 1-4 stopnie.

Obniżenie temperatury w pomieszczeniu ma również istotny aspekt higieniczny, ponieważ przy temperaturze powietrza powyżej 22-24°C wzrasta istotnie ryzyko podrażnienia błony śluzowej. Również podobną korelację znaleziono pomiędzy występowaniem syndromu chorego budynku (ang. Sick Building Syndrome) i podwyższoną temperaturą powietrza wewnętrznego. Wykazano, że ogrzewania niskotemperaturowe powodują w mniejszym stopniu podrażnienia oczu, choroby gardła i błony śluzowej, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania tradycyjnego.

Mniejsza cyrkulacja powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu powoduje zmniejszenie ilości cząstek zawieszonych. Również ryzyko rozwoju pleśni na ogrzewanych ścianach jest znacznie mniejsze z uwagi na znaczne obniżenie wilgotności względnej w warstwie granicznej ściany. Wdychanie kurzu może powodować reakcje alergiczne, przy czym decydująca w tym przypadku jest nie ilość cząstek, lecz ich rodzaj.

Przy temperaturze 55°C zaczyna się proces suchej destylacji kurzu, w wyniku którego cząstki stają się większe i bardziej drażniące.

Dlatego ogrzewania ścienne powoduje mniejsze reakcje alergiczne w porównaniu do instalacji tradycyjnych (cząstek kurzu jest mniej i one mniej agresywne).

Grzejniki ścienne to ściany z zabudowanymi w nich elementami grzejnymi, takimi jak podtynkowy panel.

W tym przypadku nie jest wymagana warstwa izolacji, można umieszczać panele bezpośrednio na ścianie. Grubość tynku powinna wynosić co najmniej 1,5 cm.

Ogrzewanie ścienne należy do grupy ogrzewań niskotemperaturowych. Temperatura wody zasilającej wynosi w zakresie od 25 do 50°C. Zaleca się, aby temperatura powierzchni ściany nie przekraczała 35°C.

Jednocześnie stosowanie ogrzewania ściennego zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło poprzez obniżenie wymaganej temperatury wewnętrznej oraz ograniczenie strat ciepła przez przenikanie.

Ścienne panele grzewcze to gotowe elementy, które stosuje się w każdym typie budownictwa. Produkowane jako elementy, przygotowane do przykręcania do ścian, gotowe do malowania czy tapetowania.

Ten system grzewczy stanowi przełom w dziedzinie grzewczej. Produkt jest sprawdzony nie tylko poprzez badania, ale przede wszystkim na żywych organizmachprzez inwestorów.

System ogrzewania fazowego to najtańszy system grzewczy pod względem eksploatacyjnym na rynku.